Information Highways nyemission fulltecknad

2000-03-10

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare är fulltecknad och tillför 10 633 847 aktier och cirka 691 MSEK före emissionskostnader. Varje aktieägare har kunnat teckna 1 ny aktie per 4 gamla aktier till teckningskursen 65 SEK. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd emission är 55 943 517 aktier.