GDPR

Vi värnar om din integritet.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för Klövern att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos Klövern, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. I det här avsnittet av webbplatsen beskriver vi hur och varför Klövern behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.