Adcore avser avyttra verksamheten i Östergötland

2001-09-24

Detta utgör ett naturligt steg i den fortsatta omstrukturering av Adcore som inleddes före sommaren och som syftar till att skapa ett bolag fokuserat på Management- och IT-konsultverksamhet.

En försäljning är villkorad av godkännande från berörda fackliga organisationer i MBL-förhandlingar som kommer att genomföras inom kort.

Stockholm den 24 september 2001, Adcore AB (publ)