Adcore förvärvar mindre konsultrörelse

2002-03-27

Förvärvet betalas med framtida värdetillväxt i konsultrörelsen samt en mindre del kontant ersättning.

Datum för kommande kvartalsrapport samt bolagsstämma

Adcores styrelse har fastställt följande datum för finansiell rapportering och bolagsstämma:

Bolagsstämma: 25 april, kl. 13.00, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Kvartalsrapport Q1 (januari-mars 2002): 25 april

Kvartalsrapport Q2 (januari-juni 2002): 22 augusti

Kvartalsrapport Q3 (januari-september 2002): 6 november

Stockholm den 27 mars 2002, Adcore AB (publ)