Adcore utvecklar individanpassad webblösning åt ABB

2000-12-15

Lösningen möjliggör för ABB Automations kunder, partner och underleverantörer att enkelt, via en personligt utformad webbsida få reda på priser, tillgång på produkter och lägga order. Man kan dessutom följa hela leveransförloppet och se status på en order direkt på sajten. Den nya webblösningen sparar mycket tid och pengar för användarna. Dessutom reduceras riskerna för fel som kan uppstå vid traditionell pappers-hantering. Tidigare skedde den mesta hanteringen via fax, vilket var både tidsödande och svårhanterligt.

– Vi valde Adcore för att de har stor kunskap om e-handel, säger Anders Tollsten, Divisionschef på ABB Motors AB. Samarbetet har fungerat mycket bra. Med ett minimum av administration och på mycket kort tid har vi tillsammans tagit fram en lösning i världsklass. Våra kunder och säljare visar mycket stor uppskattning för lösningen

– Adcore har på kort tid levererat en bred och komplex lösning till en av industrins tyngsta spelare. Det har vi lyckats med genom att vi har ett starkt, multidisciplinärt team och arbetar med parallella utvecklingsprocesser, säger Christer Wallin, Manager Sales Solutions på Adcore. Vi arbetade redan inledningsvis med utvecklare, teknisk infrastruktur, design och processkunnande.

– Eftersom Adcore jobbar med ledande produkter och standarder går det fort att ta sig från prototyp till produktionsfärdig lösning, fortsätter Christer Wallin. En annan framgångsfaktor är att vi redan i ett tidigt skede kartlade hela kedjan från affärsprocesser till tekniska processer. Det gjorde att vi snabbt kunde börja med integrationen till bakomliggande system, något som ofta är en tung del i denna typ av projekt.

Webbplatsen är i första skedet tillgänglig på engelska och tyska. Den innehåller ritningar, testresultat och annan teknisk dokumentation. Sajten utvecklas kontinuerligt och det finns planer på att inkludera ett chat-rum där kunderna kan delta i produktutvecklingen genom att lägga fram sina idéer och synpunkter. Andra planer är att den så småningom även skall innehålla installations- och felsökningsguider.

– Adcore har jobbat mycket målmedvetet och intensivt med att hitta lösningar på problem som uppstått på vägen, fortsätter Anders Tollsten. E-handelslösningen knyter samman hela värdekedjan, från kund till ABB och vidare till underleverantörer. Våra underleverantörer kan direkt via nätet få information om när en kund har lagt en beställning och vad som skall levereras. Webbplatsen blir på så vis även ett verktyg för prognos och produktionsplanering för alla inblandade parter.

Stockholm den 15 december 2000, Adcore AB (publ)