Adcores nya koncernledning

2000-11-28

Adcores vVD Johan Wieslander lämnar fr o m 1 december företaget för att starta ett ”sweat equity”-bolag – dvs en verksamhet som investerar kunskap och tid i tillväxtföretag mot betalning i aktier. Johan har arbetat i koncernen i drygt sex år. Han var med och byggde upp Connecta, som tillsammans med Information Highway bildade Adcore i juni i år. Inom Adcore har Johan ansvarat för företagets internationella expansion.

– Johan Wieslander är en av Adcores mest respekterade chefer, och det är tråkigt att han nu lämnar oss. Han har betytt mycket för vår framgångsrika internationalisering, senast genom förvärven i Frankrike och Schweiz, och av Cell Strategy, säger Adcores VD Göran Wågström i en kommentar.

– Adcores består av entreprenörer och byggare. Det är nästan alltid en fördel, men betyder också att uppskattade medarbetare ibland vill skapa på helt egen hand. Jag respekterar att Johan nu vill förverkliga sina idéer i egen regi. Jag önskar honom all lycka och hoppas att vi kan hitta nya former för samarbete, säger Göran Wågström.

– Det har varit en fantastisk resa med Connecta och Adcore under de senaste sex åren. Jag är stolt över företaget och vad vi har åstadkommit, kommenterar Johan Wieslander. Adcore är det bäst positionerade konsultföretaget i vår bransch, med framgångsrika kunder, erfarna medarbetare och en mycket kompetent företagsledning. Beslutet att lämna Adcore har varit svårt att fatta, men jag har länge haft en dröm att få starta ett företag från grunden. Den nya verksamheten konkurrerar inte med Adcore, utan jag ser tvärtom goda samarbetsmöjligheter.

Under de senaste veckorna har Adcore förstärkt och förtydligat koncernledningen. Dag Forsén kommer överta Johan Wieslanders uppgifter inom förvärv och fusioner. Han har hittills arbetat tillsammans med Johan, och hade tidigare samma befattning inom Information Highway. Johanna Albihn kommer fr o m 1 december ta ansvar för koncernjuridik. Johanna kommer senast från en liknande befattning inom Icon Medialab.

Fr o m 1 januari ser Adcores koncernledning därmed ut på följande vis:

– Göran Wågström, VD och koncernchef

– Fredrik Palmgren, COO Adcore Strategy: Fredrik Palmgren ansvarar för koncernens internationella strategiverksamhet med 300 erfarna strategikonsulter

– Jan Maelum, COO Business, Interactive & Technology: Jan Maelum ansvarar för koncernens samlade arbete med implementering av digitala affärsmodeller, teknologi och interaktion

– Ola Salmén, CFO

– Dag Forsén, International Expansion

– Göran Westberg, Human Resourses

– Ulf Kristersson, Corporate Communications

– Frans Benson, Investor Relations

– Petter Lundgren, Strategic Development

– Johanna Albin, Legal Affairs

Stockholm 2000-11-28

Adcore AB (publ)