Försäljning av aktier i Adcore-/

2000-09-12

Flaggningsmeddelande

Ett antal större svenska och internationella institutionella placerare har idag förvärvat sammanlagt 7,0 miljoner aktier i Adcore, motsvarande ca 5,1 procent av samtliga aktier och röster.

”Efterfrågan på större aktieposter i Adcore har den senaste tiden varit stor. Det är glädjande att stora internationella och svenska placerare visar ett stort förtroende för vår framtida utveckling och att det därigenom blev det enkelt att placera denna förhållandevis stora aktiepost i marknaden ” konstaterar Göran Wågström, VD och koncernchef i Adcore.

Säljare är några ledande befattningshavare i Adcore. Efter försäljningen har säljarna fortfarande väsentliga aktieinnehav i företaget. Samtliga säljare ser långsiktigt på sitt resterande aktieinnehav i Adcore. En del av försäljningen är relaterad till inlösen av optioner i Adcore för vilka lösentidpunkten tidigarelades enligt beslut på extra bolagsstämma den 6 juni 2000.

Säljarna har haft sina aktier i lock-up under en lång tid och har för avsikt att gå in i en ny lock-up period i samband med en planerad ansökan om notering på Neuer Markt .

”Försäljningen kommer att öka den fria ”floaten” och därigenom likviditeten i Adcore-aktien vilket länge har varit ett starkt önskemål, speciellt inför en listning på Neuer Markt” fortsätter Göran Wågström.

Styrelseordförande Christer Jacobsson minskar härigenom sin ägar- och röstandel från 10,6 procent till 6,4 procent. Christer Jacobssons återstående totala aktieinnehav i Adcore , efter försäljningen, uppgår till ca 8,9 miljoner aktier.

Stockholm den 12 september 2000

Adcore AB ( publ)