i2i Venture: Samarbete med kanadensiska Thomson. Investerar i Corus.

2000-11-06

i2i venture har tecknat ett långtgående samarbetsavtal med Woodbridge som är familjen Thomsons holdingbolag för olika investeringar. Bla äger familjen 73 procent av Thomson Corp, ett börsnoterat media/content/IT bolag i Kanada. Woodbridge, samlade tillgångar uppgår till ca 25 Mdr USD.

i2i venture är ett nystartat venturebolag etablerat av Adcore, Skandia Investment och Ole Oftedal. Genom samarbetet med Woodbridge skapar nu i2i venture nu en omfattande investeringskapacitet, vilket krävs för investeringar i etablerade företag med global tillväxtpotential.Woodbridge investerar långsiktigt och ser Norden som en intressant marknad för ny teknologi.

i2i venture arbetar nära Adcore för teknisk och affärsmässig utvärdering av investeringsmöjligheter. Adcores 1800 medarbetare i 13 länder kan dessutom hjälpa företag vid internationell expansion.

i2i Venture investerar 70 Mkr i Corus Technologies och blir största enskilda ägare. Corus Technologies arbetar med ett koncept för integrering av olika IT-system. Corus har utvecklat en integrationsmotor som gör det möjligt för applikationer att kommunicera med varandra och för företag att arbeta mer processinriktat. Inte minst viktigt är detta vid fusioner, där olika systemmiljöer snabbt och kostnadseffektivt skall samordnas.

Corus valdes nyligen av Veckans Affärer till årets IT-utmanare 2000. Corus, som enligt många bedömare har ett tekniskt världsledande koncept, skall nu mer aggressivt internationalisera verksamheten. Corus är idag etablerat i Sverige, Finland och England.

Stockholm 2000-11-06

i2i venture AB