Klövern AB (publ): Klövern säljer två fastigheter i Partille och Västerås för 75 mkr

2019-04-05

Klövern säljer fastigheterna Ugglum 126:4 i Partille och Allmogekulturen 5 i Västerås för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 75 mkr.

Fastigheterna, som har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 15 400 kvm, säljs som ett led i en fortsatt renodling av fastighetsbeståndet.

Frånträde är planerat till den 30 april 2019.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga