Klövern AB (publ): Klövern tecknar två hyresavtal i Köpenhamn

2019-01-21

Klövern har tecknat ett hyresavtal med AP Pension avseende cirka 3 500 kvm kontorsyta i den nyligen förvärvade fastigheten på Amerika Plads i Köpenhamn. Inflyttning beräknas ske den 1 april 2019.

Ett hyresavtal har även tecknats med TUI Danmark avseende cirka 970 kvm kontorsyta i det så kallade Codan-huset på Gammel Kongevej i Köpenhamn. Inflyttning beräknas ske den 1 mars 2019.

”Vi ser fram emot att få välkomna AP Pension och TUI Danmark till moderna och effektiva kontorslokaler. Det är samtidigt glädjande att vår etablering av en egen organisation på plats i Köpenhamn nu börjar resultera i uthyrningar.”

Klövern äger sju fastigheter i Köpenhamn med en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 93 000 kvm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga