Klövern AB (publ): Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2016

2017-03-22

Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats, www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga 7 april och går att beställa via Klöverns webbplats.

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 7 april, följt av den tryckta versionen 28 april.

Klövern AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 17:30 CET.