Klövern AB (publ): Klöverns fastighetsbestånd i Köpenhamn fullt uthyrt efter att två ytterligare avtal tecknats

2019-04-03

Klövern har tecknat ett hyresavtal med Better Energy avseende 977 kvm kontorsyta i det så kallade Codan-huset på Gammel Kongevej. Inflyttning beräknas ske den 1 juli 2019.

Klövern har även tecknat ett hyresavtal med Banking Circle avseende 2 180 kvm i den nyligen förvärvade fastigheten på Amerika Plads. Inflyttning beräknas ske den 1 maj 2019. I och med denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvm, tillträddes så sent som i december 2018 och var då näst intill helt vakant.

Totalt sett, efter dessa uthyrningar, uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden i Klöverns sju fastigheter i Köpenhamn till drygt 99,9 procent.

Klövern AB (publ) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud 
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga