Klövern avyttrar aktierna i Tribona

2015-10-20

Klövern har ingått avtal om att mot kontant ersättning avyttra samtliga sina aktier i Tribona, motsvarande 29,55 procent av det totala antalet aktier och röster i Tribona, till Catena AB. Köpeskillingen uppgår till 42 kronor kontant per aktie eller totalt 603,9 miljoner kronor. Köpeskillingen per aktie motsvarar den kontantersättning som Catena erbjuder övriga aktieägare i Tribona inom ramen för det offentliga uppköpserbjudande som offentliggjorts av Catena idag.

Klövern AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, Styrelseordförande, 073-988 70 11
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 30 juni 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2015.