Klövern avyttrar i Akalla för 180 mkr

2014-01-23

Klövern har tecknat avtal om att sälja en fastighet i Akalla för ett underliggande fastighetsvärde om ca 180 mkr.

Fastigheten Varmvattnet 3, som innehas med tomträtt, omfattar i huvudsak butiks-
och verkstadslokaler om närmare 15 000 kvm och förhyrs i sin helhet av Hedin Bil.

Köpare är I.A. Hedin Fastighet AB.

Frånträde sker den 1 april.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 januari 2014.