Klövern förvärvar fastighet i Kista

2012-06-19

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva en fastighet längs Kistagången i Kista för 114 mkr. Kontorsfastigheten tillträds den 29 juni.

Fastigheten Borgarfjord 4, som är en tomträtt, omfattar 15 500 kvm kontor. Fastigheten, som är fullt uthyrd, ligger i anslutning till flera av Klöverns befintliga fastigheter i centrala Kista. Förvärvet sker i bolagsform och betalas till ca 65 procent med nyemitterade preferensaktier.

Nyköping 19 juni 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2012.