Klövern hyr ut butik till Cubus i Cityarkaden

2009-04-08

Cubus, som ingår i Varner Group-koncernen, kommer att hyra en butiksyta på ca 730 kvm med inflyttning i slutet av augusti. Butiken byggs enligt Cubus nya koncept som än så länge bara implementerats på två butiker i Sverige.
 
”Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera en så intressant kedja som hyresgäst till Cityarkaden. Det visar på fortsatt intresse för cityetableringar i Nyköping, trots försämringar i konjunkturen”, säger Maths Carreman, Klöverns enhetschef i Nyköping, och tillägger att det pågår flera andra förhandlingar. ”Vi räknar med att kunna presentera fler nya butiker framöver.”
 
I samband med ombyggnationen för Cubus räkning, som startar omedelbart, görs också andra ändringar för att förbättra kundflödet i gallerian och göra den mer attraktiv. Sidoentréer försvinner och fokus läggs på huvudentrén. Övre plan ombildas till annan verksamhet än galleria.
 
Nyköping, 8 april 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maths Carreman, Enhetschef Nyköping, 0155-44 33 56, 070-378 77 58
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud