Klövern hyr ut till landstinget i Nyköping

2011-12-22

Klövern har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Sörmlands läns landsting om vårdlokaler i centrala Nyköping. Årshyran uppgår till närmare 4,9 mkr.

Sörmlands läns landsting har tecknat avtal om att hyra nära 3 600 kvm i fastigheten Mjölkflaskan 8 i Nyköping fr o m 1 januari 2013. Hälften av ytan utgörs av vårdcentral och den andra halvan av mottagning för barn- och ungdomspsykiatri. Gamla industrilokaler konverteras till kontor, installationer och ytskikt förnyas.

”I och med uthyrningen till landstinget har vi uppgraderat och fyllt upp hela fastigheten som vi förvärvade 2009 med nya högkvalitativa hyresgäster”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.


Nyköping 22 december 2011

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2011.