Klövern hyr ut till Motorola i Linköping

2012-10-11

Klövern AB har tecknat avtal om uthyrning av ca 4 800 kvm till Motorola Mobility i Mjärdevi, Linköping. Hyresavtalet är fem år och total hyra för perioden uppgår till drygt 36 mkr.

Motorola samlokaliserar sin verksamhet i den redan IT-täta teknikparken Mjärdevi i närheten av Linköpings Universitet. Inflyttning i fastigheten Idéläran 2 beräknas till juli 2013.

”Det är naturligtvis mycket glädjande att det finns ett stort intresse för våra lokaler i Mjärdevi Science Park. Det är också ett gott betyg att en befintlig hyresgäst väljer att teckna ett nytt avtal med oss”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 11 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2012.