Klövern hyr ut till Vectura i Karlstad

2009-08-27

Avtalet löper i sex år och inflyttning är beräknad till 1 februari 2010. Lokalen ligger i fastigheten Barkassen 7 på expansiva Kanikenäset i Karlstad. Vectura startade 1 januari 2009 och är en sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. I och med de nya lokalerna samlokaliseras de båda sammanslagna verksamheterna under ett gemensamt tak. Vecturas verksamhet är koncentrerad till transportinfrastruktur och omfattar 1 000 konsulter över hela Sverige. Omsättningen uppgår till 1 miljard kronor per år.
 
”Vi välkomnar Vectura som är en stabil och långsiktig hyresgäst”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och tillägger att Klövern upplever fortsatt god efterfrågan på lokaler på samtliga marknader.
 
”Det känns jättekul att vi äntligen har hittat nya lokaler för vår verksamhet. Eftersom vi ser en möjlighet att expandera känns det extra viktigt att hitta rätt lokaler”, säger Lars Sassner, avdelningschef för Vectura i Karlstad.

Barkassen 7 är en av fem fastigheter som Klövern äger på Kanikenäset i Karlstad. Området domineras av företag inom IT och telekommunikation. Bland Klöverns befintliga hyresgäster finns bl a TeliaSonera samt Tieto. Området är under stark utveckling med stor byggnation av bl a bostäder och en ny detaljplan är under framtagande.

Nyköping 27 augusti 2009

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.