Klövern koncentrerar fastighetsbeståndet

2005-08-17

Under september frånträds elva fastigheter i mellersta och norra Sverige till Diös Fastigheter. Försäljningarna på oprioriterade marknader och förvärven på de prioriterade har inneburit att 91 procent av Klöverns hyresintäkter härrör från de marknader Klövern fokuserar på. År 2002 hade Klövern uppnått det strategiska målet, om att ha minst 100 000 kvm eller 50 Mkr i hyresintäkter på varje enskild marknad, endast i Nyköping. Idag är målet uppnått på sex av nio marknader; Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Västerås och Örebro.
 
”De senaste årens koncentrationsarbete kommer att fortsätta parallellt med expansionen av Klövern. Vi vill växa på våra prioriterade marknader”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”På samtliga marknader är det Klöverns egna medarbetare som borgar för ett bra arbete gentemot våra kunder.”
 
Expansionstakten var hög under första halvåret 2005. Totalt förvärvades 36 fastigheter för 1,4 miljarder kronor.
 
Nyköping, 17 augusti 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud