Klövern köper fastigheter för 160 mkr och säljer för 78 mkr

2015-06-03

I fyra separata affärer har Klövern förvärvat fyra fastigheter i Göteborg, Örebro och Lund för en sammanlagd köpeskilling om 160 mkr.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 14 300 kvm som utgörs till största delen av kontor. Hyresavtalen har en genomsnittlig kvarvarande löptid om cirka 6 år.

Fastigheten Rivan 1 i Lund tillträddes den 30 april. I Göteborg tillträddes Sävenäs 170:12 den 2 juni medan Gastuben 3, som förvärvas i bolagsform, tillträds den 3 juni. Det förvärvade bolaget har ingått avtal med byggföretaget Wästbygg avseende utveckling av Gastuben 3 till ett nytt huvudkontor åt Santa Maria med planerad inflyttning under februari 2016. Bageriet 2 i Örebro, som utgörs av en centralt belägen hotellfastighet, tillträds den 1 september.

”Dessa mindre förvärv utgör fina komplement till våra närliggande befintliga fastigheter med bra hyresgäster och långa hyresavtal”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

I tre separata affärer har Klövern även avyttrat fem fastigheter i Eslöv, Katrineholm och Linköping för en sammanlagd köpeskilling om 78 mkr. Fastigheterna i Eslöv frånträddes 1 april, fastigheten i Katrineholm frånträddes den 28 maj och fastigheterna i Linköping frånträds den 1 juli.
Med dessa försäljningar lämnar Klövern både Eslöv och Katrineholm.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2015.