Klövern köper fastigheter för 230 mkr i Västerås

2014-12-22

I två separata affärer har Klövern förvärvat tre fastigheter i Västerås för en sammanlagd köpeskilling om 230 mkr.

I centrala Västerås förvärvas Livia 16 som utgörs av en modern kontorsfastighet med en uthyrningsbar area om cirka 5 900 kvm. Tillträde sker den 3 mars 2015. I området Erikslund förvärvas fastigheterna Traversföraren 1 och Kranlinan 1 som totalt består av ungefär 7 500 kvm butiks- och lagerytor. Tillträde sker den 30 januari 2015. Under december månad har även tomträtten Skonerten 2 i Västerås avyttrats. Frånträde sker den 2 mars 2015.

Den 8 december 2014 tillträddes Köpmannen 5 i Västerås, ett förvärv om 175 mkr som Klövern tidigare kommunicerat. Hyresgästerna Systembolaget, Willys och Rusta har flyttat in i fastigheten och uthyrningsarbete pågår för att hyra ut de kvarvarande ytorna. ”Det är glädjande att vi har en bra tillväxt med moderna kontors- och handelsytor i en av våra prioriterade orter.” säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
22 december 2014.