Klövern säljer en fastighet i Helsingborg för 110 mkr

2016-02-26

I syfte att renodla fastighetsportföljen ytterligare har Klövern sålt fastigheten Triangeln 3 i Helsingborg.Fastigheten, som är belägen söder om Helsingborgs centrum, utgörs av byggrätter för både bostäder och kommersiellt med en total volym om cirka 65 000 kvm BTA.

Frånträde sker 7 mars.

Nordier Property Advisors har varit rådgivare åt Klövern.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
26 februari 2016.