Klövern säljer fastigheter i Trelleborg

2012-12-28

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Trelleborg. Försäljningspriset uppgår till 37 mkr.

De två fastigheterna Hjorten 14 och Snickeriet 10 omfattar ca 5 200 kvm. Fastigheterna frånträds 15 januari 2013.

”I och med denna försäljning lämnar Klövern Trelleborg och fokuserar på geografisk renodling, helt enligt vår strategi”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 28 december 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012.