Klövern tecknar 15-årigt hyresavtal med Nordic Choice Hotels i Kista

2016-03-08

Avtalet, som är villkorat av att bygglov erhålls, omfattar cirka 6 800 kvm hotellyta i fastigheten Knarrarnäs 4 som är belägen i en mycket central del av Kista, alldeles i närheten av Kista Galleria. Fastigheten kommer att totalrenoveras i samarbete med Nordic Choice Hotels och tillför ytterligare stadsmässiga kvaliteter samt liv och rörelse till Kista CBD. Hotellet, under varumärket Comfort Hotel, kommer att ha cirka 200 rum. Inflyttning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

”Comforts dna är att utmana det etablerade och vara lite av en rebell, precis som Kista. Comfort och Kista hör ihop och jag är glad över att vi äntligen får chansen att tillsammans locka alla som är unga till sinnet till området”, säger Katalin Paldeak, Chief Operating Officer för Nordic Choice Hotels.

Klövern kommer i samma fastighet även att öppna ett kontorshotell på cirka 1 100 kvm under det egna varumärket First Office. I dagsläget har First Office 58 kontorshotell i 17 städer och är i och med det troligtvis Sveriges största kontorshotellkedja.

”Vi ser med glädje fram emot att få välkomna Nordic Choice Hotels som hyresgäst i Kista. Hotellet, inklusive restaurang, kommer tillsammans öppnandet av ännu ett First Office att på ett positivt sätt bidra till utvecklingen av Kista CBD.”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
8 mars 2016.