Klöverns årsredovisning 2003

2004-03-22

Klöverns svenska årsredovisning för 2003 i tryckt version är klar. Årsredovisningen finns också tillgänglig som pdf-fil via www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. Den engelska årsredovisningen beräknas vara klar vecka 14.
 
Nyköping 22 mars 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klicka på bifogade länk för att läsa Klöverns ÅR 2003 som pdf-fil: