Klöverns årsredovisning 2007

2008-03-07

Klöverns årsredovisning för 2007 finns nu att ladda ned från Klöverns webbsida. Tryckning av densamma har påbörjats och ett tryckt exemplar av årsredovisningen går att beställa via Klöverns webbsida www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. Den engelska årsredovisningen finns tillgänglig på webbsidan under vecka 13.
 
Nyköping, 7 mars 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud