Klöverns årsredovisning 2010

2011-03-08

Klöverns årsredovisning för 2010 på svenska finns nu att ladda ned från Klöverns
webbsida, www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. Den tryckta versionen finns att tillgå från vecka 12
och går att beställa via Klöverns webbsida. Årsredovisningen på engelska finns
tillgänglig på webbsidan under vecka 12 och i tryckt version vecka 14.

Nyköping, 8 mars 2011

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-
marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Denna information är sådan som Klövern AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars
2011 kl 14.00.

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 13,5
miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den
31 december 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i
Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.