Klöverns årsredovisning

2006-02-27

Klöverns årsredovisning för 2005 finns nu att läsa på webbsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och ett tryckt exemplar av årsredovisningen går att beställa via Klöverns webbsida www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 
Nyköping, 27 februari 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud