Klöverns verksamhet inom self storage heter nu Big Pink

2014-11-14

Klövern öppnar idag upp en egen webbplats (www.bigpink.se) för sin verksamhet inom förrådsanläggningar, även kallat self storage. Samtidigt lanseras verksamheten under ett eget varumärke: Big Pink.

Big Pink har fem stycken anläggningar i fyra olika städer: Göteborg, Malmö, Norrköping och Karlstad. Ytterligare en anläggning, i Västerås, planeras att öppna under december månad. Big Pinks ambition är att ha marknadens mest prisvärda förråd. Målgruppen är både privatpersoner och företag.

”Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Big Pink, inte minst i ett flertal av de regionstäder där Klövern har en stark position som fastighetsägare.” säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, Fax: 0155-44 33 22,
E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2014.