Ny Finanschef och ny IR/Informationsansvarig på Klövern

2013-10-01

Jens Andersson tillträder under fjärde kvartalet som Finanschef på Klövern. Jens arbetar idag på Catella och har gedigen finans- och fastighetserfarenhet även från Aareal Bank, SEB och GE Capital.

Lars Norrby tillträder idag som IR- och Informationsansvarig på Klövern. Lars har över 20 års erfarenhet från finansmarknaden, främst i rollen som aktieanalytiker på Enskilda, Alfred Berg och Cheuvreux. Samtidigt utvecklar Klövern sin IR-service genom att låta Jakob Mörndal – med internationell erfarenhet från räntesidan på Swedbank – ta hand om dialogen med obligationsinnehavare. Både Lars och Jakob började arbeta på Klövern under första halvåret 2013.

Jens Andersson, Lars Norrby och Jakob Mörndal kommer att arbeta på Klöverns huvudkontor i Stockholm där även Peeter Kinnunen – Transaktionsansvarig – är placerad.

Nyköping, 1 oktober 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 juni 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud. info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2013.