SAS förlänger samarbetet med Adcore

2001-01-16

Adcore AB har slutit ett nytt Ramavtal med SAS (Scandinavian Airline Systems). för leverans av IT-konsulttjänster. Adcore är i och med detta en av de utvalda leverantörerna för SAS. Avtalet är viktigt för både SAS och Adcore, då Adcore idag deltar och arbetar inom ett antal strategiska projekt för SAS. Avtalsvärdet beräknas till 20-30 MSEK. Avtalet gäller f.o.m 1/1 2001 t.o.m. 31/12 2001.

Ramavtalet med SAS ger Adcore en fortsatt möjlighet att visa sin spjutspetskompetens och sin styrka inom strategi och genomförande av digitala affärslösningar.

– Förlängningen av avtalet visar att Adcores kompetens är en av Europas ledande på marknaden, menar Sten Wranne på Adcore Sweden AB.

Stockholm 2001-01-16

Adcore AB (publ)