Stark resultat- och volymtillväxt i Klövern

2004-11-03

Klöverns resultat efter skatt för perioden januari-september 2004 steg med 98 procent till 125 Mkr jämfört med samma period föregående år. Sedan sista september 2003 och fram t o m samma tidpunkt 2004 har den uthyrningsbara ytan ökat med 40 procent till ca 773 000 kvm.
 
Klövern är en av de ledande aktörerna för kommersiella fastigheter i städerna Karlstad, Norrköping, Nyköping, Västerås och Örebro. I samtliga dessa städer uppgår ytan till minst 100 000 kvm alternativt hyresvärdet till 50 Mkr.

”Det är mycket tillfredställande att kunna avlämna en rapport som uppvisar så stark tillväxt, inte bara i volym, utan också i resultat, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Lika tillfredsställande är det att vi uppnått en så stark position i fem av våra prioriterade städer.”
 
 
Nyköping 3 november 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Delårsrapport januari-september 2004.