Stark resultatutveckling i Klövern

2004-08-20

”Ett målmedvetet arbete på den lokala marknaden har givit resultatförbättringar i framför allt de geografiska enheterna Borås, Karlstad, Linköping och Norrköping, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Vi fortsätter vårt aktiva förvärvs-, uthyrnings- och försäljningsarbete och är övertygade om att det kommer att bidra till att Klövern visar en positiv resultatutveckling även i framtiden.”
 
Klöverns expansion har fortsatt genom etablering av två nya geografiska enheter i Borås och Västerås under året. Fram till början av augusti har Klövern förvärvat fastigheter för drygt 1,2 miljarder kr. Samtidigt har fastigheter på oprioriterade orter samt ett antal färdigutvecklade fastigheter avyttrats med ett resultat på 26 Mkr.
 
Nyköping 20 augusti 2004  
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2004.