Test av Hugin Connector 8/9 2003 – Klövern säljer fastigheter för 66 Mkr med 7 Mkr i vinst

2003-09-08

Klövern har sålt två fastigheter med en total uthyrningsbar yta om c:a 9 500 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 66 Mkr. Resultatet uppgående till totalt 7 Mkr kommer att ingå i Klöverns resultat för kvartal 2 2003. Bägge fastigheterna, Järnlodet 15 och Pelikanen 8, är belägna i Norrtälje, där Klövern efter dessa försäljningar ej har något kvarvarande fastighetsinnehav.
 
 
Nyköping 9 juli 2003
 
Klövern AB (publ)
 
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud