Tvångsinlösen samt avnotering av Connecta

2000-06-21

Connecta AB (publ) har i anledning av påkallelsen denna dag begärt att bolagets aktier skall avnoteras vid OM Stockholmsbörsen.

Stockholm den 21 juni 2000

Styrelserna i Information Highway AB (publ) och Connecta AB (publ)