Upplösning av intressentbolaget Gladiolus AB

2001-02-07

Gladiolus AB bildades 1997 av 27 st nyckelmedarbetare inom Connecta, före dess börsintroduktion och före Connectas fusion med Information Highway. Syftet var att gemensamt förvalta medarbetarnas aktier i det egna företaget. Idag arbetar en tredjedel av Gladiolus aktieägare utanför Adcore-koncernen.

I och med den kollektiva ägandeformen krävs att varje köp eller försäljning av aktier i Adcore säkerställes med samtliga delägare, och hanteringen har med tiden blivit ohållbar. Delägarna har därför beslutat att individualisera sina respektive aktieinnehav. Enda sättet att göra detta, är genom en försäljning av Gladiolus samtliga aktier i Adcore AB.

Gladiolus har genom en placering idag sålt sina resterande 4 077 000 aktier i Adcore, motsvarande en ägarandel på 2,8%. Försäljningen skedde till priset 31 kr. Köpare var ett antal institutionella placerare i Sverige och utomlands.

Adcores COO Jan Maelum är en av Gladiolus delägare, med en ägarandel om 20 procent. Hos Finansinspektionen är dock Jan Maelum insiderregistrerad för samtliga aktier som Gladiolus innehar i Adcore. Jan Maelum har samtidigt personligen köpt tillbaka 77 000 aktier i Adcore.