testnyhet med hero

2022-03-15

Rubrik i Hero

Corem och ALM Equity har ingått ett avtal att bilda ett gemensamt bolag vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder.

Det gemensamma bolaget har som målsättning att skapa tillväxt och kan utökas till att inkludera flera fastighetsägare. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget på Nasdaq Stockholm.

”Vi är glada att nu tillsammans med ALM Equity kunna utveckla våra byggrätter ytterligare. Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa mot investment grade.”, säger Corems VD Eva Landén.

FAQ

Går det att lägga till komponenter i posts?

Ja det går, men de hamnar under content för posts.

Går det att lägga till flera komponenter i posts?

Japp dfgaf adfg a

Senast ändrad: 2022-03-15