Styrelsen

Styrelsen i Klövern består av fyra ledamöter med Patrik Essehorn som ordförande.

Patrik Essehorn

Ordförande sedan extra bolagsstämma 9 juli 2021.

Född: 1967

Utbildning: Jur kand

Andra uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Walthon Advokatbyrå AB, styrelseordförande i Tobin Properties AB samt ledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. Ledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB

Katarina Klingspor

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1963

Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Srf Konsulterna AB och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Ludvig Holding AB, Ludvig Group AB och Biby Förvaltnings AB

Fredrik Rapp

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: VD för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inklusive dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB

Christina Tillman

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB och Clean6 holding AB. Suppleant i styrelsen för Stocksund Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB. Tf VD för Hunter Sales I Stockholm AB

Magnus Uggla

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1952

Utbildning: Civilingenjör, civilekonom

Andra uppdrag: Magnus är ordförande i styrelsen för Junibacken och ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige