Historik

Klöverns utveckling genom åren.

2019

 • Klövern förvärvade under året 3 fastigheter för 959 mkr, bland annat köptes ytterligare en fastighet i New York.
 • Totalt såldes 86 fastigheter för 5 029 mkr.
 • Avyttringarna innefattade bland annat hela fastighetsbeståndet i Karlstad.
 • Avtal tecknades om att förvärva en stor kontorsfastighet i Köpenhamn med beräknat tillträde 2021.
 • Fastighetsvärde 52 377 mkr.

2018

 • Klövern förvärvade under året 38 fastigheter för 8 056 mkr, bland annat sju fastigheter i Köpenhamn och två fastigheter i New York.
 • Totalt såldes 17 fastigheter för 2 464 mkr.
 • Avyttringarna innefattade bland annat bestånden i Härnösand, Sollefteå och Falun.
 • Tobin Properties och Agora konsolideras i Klövern.
 • Fastighetsvärde 52 713 mkr.

2017

 • Klövern förvärvade under året 27 fastigheter för 2 116 mkr.
 • Totalt såldes 54 fastigheter för 1 796 mkr.
 • Avyttringarna innefattade bland annat hela bestånden i Borås och Karlskrona.
 • Avtal tecknades om att förvärva en fastighet i Danmark med tillträde under 2018.
 • Fastighetsvärde 42 961 mkr.

2016

 • Klövern förvärvade under året 32 fastigheter för 1 484 mkr.
 • Största transaktion var förvärvet av 28 fastigheter i Malmö och Lund.
 • Totalt såldes 15 fastigheter för 630 mkr.
 • Klövern kommunicerade att man avser att utöka produktportföljen med bostadsrättsprojekt.
 • Fastighetsvärde 39 234 mkr.

2015

 • Klövern  förvärvade 19 fastigheter under året för totalt 2 732 mkr.
 • Största köp var fastigheten Aprikosen 2, Solna Gate, med en uthyrningsbar yta om cirka 35 200 kvm och utgörs till största del av kontorsytor.
 • 14 fastigheter avyttrades för 546 mkr.
 • Fastighetsvärde 35 032 mkr.

2014

 • Klövern förvärvade 19 fastigheter under året för totalt 4 452 mkr.
 • Klövern förvärvade och tillträdde bland annat Globen City, omfattande nästan 115 000 kvm.
 • Under året lanserade Klövern verksamheten inom kontorshotell under varumärket First Office.
 • Även verksamheten inom self storage har lanserats under ett eget varumärke: Big Pink.
 • 13 fastigheter såldes för totalt 531 mkr.
 • Fastighetsvärde 30 208 mkr.

2013

 • Klövern tillträdde 23 fastigheter om totalt 1 020 mkr.
 • Bland annat förvärvades en stor logistikenhet i Jordbro, söder om Stockholm, med en uthyrningsbar area om 28 000 kvm, och två kontorsfastigheter i Göteborgsområdet, omfattande 9 800 kvm.
 • Klöverns kontorshotell konceptualiseras under det gemensamma namnet First Office.
 • Klövern sålde 12 fastigheter för 387 mkr.
 • Fastighetsvärde 24 059 mkr.

2012

 • Rutger Arnhult tillträdde som VD i januari 2012.
 • Klövern förvärvade totalt 137 fastigheter om 7 459 mkr, varav 124 vid förvärvet av Dagon.
 • I och med köpet av Dagon etablerade sig Klövern på nya expansiva marknader i bland annat Öresund och Göteborg.
 • Elva fastigheter avyttrades för totalt 543 mkr.
 • Fastighetsvärde 22 624 mkr.

2011

 • Klövern förvärvade åtta fastigheter till ett pris om 315 mkr
 • Fem fastigheter såldes för totalt 48 mkr.
 • I början av december lämnades ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Dagon AB (publ).
 • Gustaf Hermelin avgick som VD vid årsskiftet.
 • Fastighetsvärde 14 880 mkr.

2010

 • Klövern förvärvade en stor fastighetsportfölj om 37 fastigheter med en totalyta på 157 000 kvm. Av fastigheterna är 31 belägna i Linköping, fyra i Norrköping och två i Örebro. Köpeskillingen uppgick till 1 055 mkr.
 • Klövern sålde totalt nio fastigheter till ett värde om 368 mkr.
 • Fastighetsvärde 13 493 mkr.

2009

  Kistamässan färdigställdes i maj och intill mässan togs det första spadtaget till Victoria Tower.

 • Klövern sålde fyra fastigheter i Karlstad, Linköping och Nyköping till värde av 162 mkr.
 • Fem fastigheter förvärvades i Borås, Kista och Nyköping, samt 17 tomträtter i Karlstad, för totalt 179 mkr.
 • Fastighetsvärde 12 032 mkr.

2008

 • Kistamässan öppnade i början av september.
 • Försäljning av tre fastigheter i Karlstad, Kista och Nyköping till ett pris om 327 mkr.
 • Tre fastigheter förvärvades i Kista för totalt 135 mkr.
 • Fastighetsvärde 11 895 mkr.

2007

 • Klövern träffade avtal om att uppföra den nya Kistamässan samt omförhandlade och nytecknade avtal med Ericsson om cirka 50 000 kvm.
 • Enheterna Kalmar och Eskilstuna samt ytterligare tolv fastigheter såldes till ett pris om 1 236 mkr.
 • Förvärv om totalt 47 fastigheter i bland annat Karlstad, Västerås och Nyköping till ett värde av 989 mkr.
 • Fastighetsvärde 12 154 mkr.

2006

 • Genom förvärv av Pfizers huvudkontor och produktanläggning i Uppsala för 235 mkr stärktes Klöverns satsning på Science och Business Parks.
 • Sju fastigheter i Nyköping förvärvades till ett värde av 245 mkr och 46 fastigheter i Kista och Täby förvärvades för drygt 4 mdkr.
 • Fastighetsvärde 10 701 mkr.

2005

 • 36 fastigheter såldes för 557 mkr.
 • Klövern förvärvade fastigheter, huvudsakligen i Linköping och Norrköping, för 1 700 mkr.
 • Fastighetsvärde 5 968 mkr.

2004

 • Klövern etablerade sig i Borås genom förvärv av fastigheter för 210 mkr.
 • Under året etablerade sig Klövern även i Västerås genom förvärv av totalt 41 fastigheter med ett värde om en miljard kr.
 • Försäljning av totalt 20 fastigheter för 307 mkr.
 • Fastighetsvärde 4 193 mkr.

2003

 • Klövern noterades på börsens O-lista.
 • Fastigheter förvärvades i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Örebro och Kumla för 1 107 mkr.
 • 15 fastigheter avyttrades på oprioriterade orter till ett värde om 185 mkr.
 • Fastighetsvärde 2 890 mkr.

2002

 • Dåvarande IT-bolaget Adcores verksamhet delades upp och Adcore AB namnändrades till Klövern AB med inriktning mot fastigheter.
 • Klövern förvärvade sitt första bestånd bestående av i huvudsak Postfastigheter för 1,3 mdkr.
 • Under året förvärvades även fastigheter i Nyköping och Norrköping.
 • Fastighetsvärde 1 876 mkr.