Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

01

Vad gör vi?

För oss på Klövern handlar hållbar utveckling om att göra våra fastigheter bättre för miljön, bättre för kunden och mer lönsamma på en och samma gång. Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: Långsiktig värdeutveckling, Klimat, Hållbar stadsutveckling, Hälsa och engagemang.

Fokusområden och hållbarhetsmål

02

Hur gör vi det?

Klöverns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i vår vision, vår affärsidé och våra värderingar. Den beskriver Klöverns ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och det globala klimatavtalet.

Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att styra verksamheten ansvarsfullt och samtidigt hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Det är viktigt att Klöverns varumärke bygger trygghet och stabilitet för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som andra intressenter.

Styrning och risk

03

Varför gör vi det?

Klöverns vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhällen. Genom våra fastigheter skapar vi förutsättningar för människor och företag att växa på ett hållbart sätt. Vi vill att våra fastigheter ska myllra av aktivitet och jorden myllra av liv.

För Klövern är hållbart företagande en självklarhet. Förutom vårt omfattande miljöarbete vill vi ta ett socialt ansvar för våra medarbetare och de människor som vistas i och omkring våra fastigheter. Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för goda affärer, attraktiva fastigheter, nöjda kunder och engagerade medarbetare. Genom hållbarhet skapar Klövern värde.

Hållbarhet i siffror


FOKUSOMRÅDEN OCH HÅLLBARHETSMÅL

Klimat

Ett klimatarbete som tål granskning.

Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och resurseffektivitet.

Läs mer

Långsiktig värdeutveckling

Vi investerar långsiktigt.

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Vi förbättrar staden.

Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten.

Läs mer

Hälsa och engagemang

Bättre hälsa för medarbetare och kunder.

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi för att bidra till att både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Läs mer

Ett hållbart kontor

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk.

Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsatte kunskaperna om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet.

Om projektet
  • 45% av befintliga väggar har bevarats
  • 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav
  • 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar
  • närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat
  • 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling
Läs mer

90

procent återbrukat material

55

ton CO2-besparing

1 210

kvm kontor


Klövern och klimatet

Förnybar energi

Vi stöttar hyresgäster i sin omställning.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energianvändning och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Resurseffektivitet

Vi genomför smarta ombyggnationer.

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer

Hållbarhet i siffror

Andel förnybar energi 2020 

90%

Mål: År 2022 ska all energi som används i Klövern byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.

Läs mer

AI-teknik installerades i

10 st

fastigheter under 2020 som ett smart sätt att spara energi och minska effektuttaget.

Läs mer

Koldioxidutsläpp per kvadratmeter

2,8 kg CO2e

En stor minskning från tidigare år. Se vårt klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol.

Läs mer

År 2020 hade Klövern totalt

18 st

solcellsanläggningar.
Årlig produktion motsvarar hushållsel till ca 150 villor.

Läs mer

Av Klöverns fastigheter har

68%

en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm. 2020 antogs ett nytt mål om 75 procent till 2022.

Läs mer

Mål och resultat

Hållbarhet i siffror.

Våra målsättningar siktar mot att säkerställa att Klövern behåller positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen.

Läs mer

Miljöcertifierade byggnader

Vi miljöcertifierar och klimatanpassar.

Klöverns arbete med miljöklassificering skapar förutsättningar att bättre kunna hantera framtidens klimatkriser genom god kännedom om varje enskild fastighet och genomföra klimatanpassning där behovet finns. Certifierade eller miljöklassade fastigheter stödjer också våra hyresgäster i deras omställningsarbete. Vår förhoppning är att allt fler ställer krav på sina lokaler så att vi kan påskynda omställningen till ett mer hållbart fastighetsbestånd.

Läs mer

Hållbara händelser

Investor relations - fairway house

Klövern i världen

Europe's Climate Leaders 2021.

Klövern är ett av 21 svenska bolag att ha nått Financial Times’ lista Europe’s Climate Leaders 2021. Financial Times har listat 300 bolag baserat på minskning av växthusgasutsläpp.

Läs mer

Det hållbara kontoret

Med fokus på återbruk och resurseffektivitet.

Hållbara ombyggnationer är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Därför gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor till en prototyp med utgångspunkt 100% återbruk.

Läs mer
Kista-gate-solceller

Förnybar energi

Vi använder våra tak till solcellsanläggningar.

Vår ambition att ställa om innebär att all energi som används i Klöverns byggnader ska vara förnybar senast 2022, men också att vi producerar egen solel.

Läs mer
Genom nya perspektiv skapar vi miljöer att trivas i för företag, individer och samhällen.

Energieffektivisering

AI för minskad energiförbrukning.

Energiförbrukning är en av Klöverns viktigaste miljöaspekter. Bolaget har alltid arbetat med att minska energiförbrukningen och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Elbilpool och laddplatser

Hållbara lösningar för våra kunder.

Vår investering i bildelningstjänsten Elbilio skapar, tillsammans med över 300 laddplatser, förutsättningar för hållbart resande. Ett sätt att erbjuda innovativa och hållbara lösningar.

Läs mer

Miljöcertifierade byggnader

Ett verktyg för att höja och säkerställa kvalitet.

Vi strävar långsiktigt efter att miljöklassificera alla våra byggnader. Utöver att höja och säkerställa kvalitet stödjer miljöklassning även våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Samarbete som gynnar biologisk mångfald.

Klöverns samarbete med biodlare ger honung att bjuda våra hyresgäster på. Samtidigt bidrar bina till urbana ekosystemtjänster, en viktig aspekt vid hållbar stadsutveckling.

Läs mer
ariane-launch

Energieffektivisering

Kundsamarbete gav halverad värmeförbrukning.

RUAG Space är en av Europas ledande rymd- teknikutvecklare. Tillsammans genomför vi ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Läs mer om vårt energieffektiviseringsarbete.

Läs mer
lidingöloppet-2

Hälsa och engagemang

Bättre hälsa för medarbetare och kunder.

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Träning och hälsa är ett viktigt tema för externa aktiviteter där medarbetare och kunder bjuds in.

Läs mer

 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson.

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärsnytta genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email