Fokusområde: Hälsa och engagemang

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra.

Hälsa och engagemang

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi ständigt för att Klövern ska bidra till att både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Engagerade och affärsdrivna medarbetare är en av Klöverns främsta tillgångar. För att förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa investerar Klövern i en rad olika hälsofrämjande åtgärder.

I början på 2019 initierades projektet Arbetsmiljö 2.0 med syfte att förbättra vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete ytterligare och som ytterst handlar om att alla som befinner sig i våra byggnader ska ha en säker och sund miljö att arbeta i. Under 2020 fortsatte arbetet med projektet och vi lanserade ett nytt strategiskt ramverk. Ramverket kallar vi för ”Huset” och det beskriver Klöverns syfte, vår vision och affärsidé, vad vi lovar våra kunder, vilka värderingar vi har, och det beteende som styr vårt agerande. Huset är helt enkelt ett försök att beskriva vår kultur.

Ur Huset:

”Vår kultur är grunden för allt vi gör.
Det är kulturen som särskiljer oss från
andra och förenar oss som jobbar här.
Tillsammans är vi Klövern.”

Klöverns målsättningar

  • Klövern ska ha engagerade, affärsdrivna medarbetare som lever upp till bolagets värderingar och är goda ambassadörer.
  • Klövern ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö där alla mår bra.

Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern

Klövern är titelsponsor till Lidingöloppet on Tour som arrangeras tillsammans med lokala idrottsföreningar runt om i landet, överskottet går till största delen tillbaka till arrangerande föreningar. Under föregående år fick Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern ta en helt ny form och genomfördes digitalt.

Läs mer om Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern

Klövern flaggar rosa

Klövern är en stolt rosa företagsvän till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Kampanjen pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor. Under oktobermånad belyser vi vårt stöd genom att flagga med rosa Klövernflaggor på utvalda fastigheter inom vårt bestånd.

#KlövernFlaggarRosa

Klövern Challenge 2019 – Vad är ditt footprint?

Hållbarhetssatsningen 2019 innehöll både en månadslång klimatutmaning och en satsning på hälsa då alla medarbetare gavs möjlighet att träna med sina kollegor på arbetstid en gång i veckan. Genom klimatsmarta och hälsosamma val i vardagen sparade Klöverns medarbetare tillsammans totalt 69,3 ton CO2e. Under 2020 genomfördes tyvärr ingen hållbarhetsutmaning p.g.a. rådande Corona-pandemi.

Läs mer om Klövern Challenge i Hållbarhetsredovisningen 2019