Hållbarhet i siffror

Klövern har långsiktiga och ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet.

Klimatbokslut enligt Green House Gas Protocol

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Därför beräknar och rapporterar vi utsläpp enligt Green House Gas Protocol.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Klövern redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Avsikten är att möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets hållbarhetsarbete och resultat.

Läs mer

Hållbarhet i siffror

Genomsnittlig energianvändning

88,7 kWh/kvm

år 2020, en förbättring med 12 procent sedan 2018, Klöverns basår för energimålen.

Läs mer

Solelsproduktion 2020

810 MWh

Mål: År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor.

Läs mer

AI-teknik installerades i

10 st

fastigheter under 2020 som ett smart sätt att spara energi och minska effektuttaget.

Läs mer

År 2020 hade Klövern totalt

18 st

solcellsanläggningar.
Årlig produktion motsvarar hushållsel ca 150 villor.

Läs mer

Av Klöverns fastigheter har

68 procent

en energianvändning lägre än
100 kWh/kvm. 2020 antogs ett nytt mål om 75 procent till 2022.

Läs mer

Våra medarbetare sparade

70 ton CO2e

under Klövern Challenge 2019. En utmaning på temat hållbarhet och hälsa.

Läs mer

Andel förnybar energi 2019

90 procent

Mål: År 2022 ska all energi som används i Klövern byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.

Läs mer

Koldioxidutsläpp per kvadratmeter

2,8 ton CO2e

En stor minskning från tidigare år. Se vårt klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2020

Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

Läs mer i Klöverns hållbarhetsredovisning.

Ladda ner