klimat-hero

Klövern och klimatet

Vi minskar vår klimatpåverkan genom förnybar energi, energieffektivisering och resurseffektivitet.

En fastighets klimatpåverkan

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i landet. Byggsektorn bidrar dessutom till stora utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Fastighetsbranschen har därför en viktig roll att spela när samhällen ska ställa om.

En byggnad påverkar klimatet genom hela sin livscykel från bygg och produktion till drift och förvaltning. För Klöverns byggnader handlar det om allt från val av material vid nybyggnation och renoveringar till val av energikällor och energianvändning, men också hur vi skapar förutsättningar för de som arbetar i och runt våra byggnader att ta cykeln eller kollektivtrafiken till sin arbetsplats.

Klövern och klimatet

Förnybar energi

Vi stöttar hyresgäster i sin omställning.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Resurseffektivitet

Vi genomför smarta ombyggnationer.

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer

 

Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Sedan 2013 beräknar vi utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp.

Läs mer
solna-hero

Miljöcertifierade byggnader

Vi miljöcertifierar och klimatanpassar.

Klöverns arbete med miljöklassificering skapar förutsättningar att bättre kunna hantera framtidens klimatkriser genom god kännedom om varje enskild fastighet och genomföra klimatanpassning där behovet finns. Vi ser också att certifierade eller miljöklassade fastigheter stödjer våra hyresgäster i deras omställningsarbete. Vår förhoppning är att allt fler ställer krav på sina lokaler så att vi kan påskynda omställningen till ett mer hållbart fastighetsbestånd.

Läs mer