Kloverns-fokusomraden-och-hallbarhetsmal_hero2

Förnybar energi

All el som används i Klöverns byggnader är förnybar och kommer från solel, vind– eller vattenkraft.

Förnybar energi

En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan handlar om energianvändning i form av el, kyla och värme. Den energi vi köper är därför avgörande för vårt omställningsarbete.

Målet är att all energi som används i byggnaderna ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor senast 2022. Under 2020 ökade andelen förnybar energi från 68 procent till 90 procent. All el som används i Klöverns byggnader är förnybar och kommer från solel, vind- eller vattenkraft. I de fall fjärrvärmeleverantören inte kan erbjuda fjärrvärme från enbart förnybara energikällor klimatkompenseras utsläppen av leverantören. Övergången till enbart förnybar energi är en avgörande del av Klöverns målsättning att vara klimatneutralt i förvaltningsverksamheten senast 2025.

Egenproduktion av solel

Vår ambition att ställa om innebär också att bidra med att producera förnybar energi. Det gör vi genom att använda våra tak till solcellsanläggningar. 2025 ska motsvarande fem procent av elanvändningen vara egenproducerad från förnybara källor. Det motsvarar 5 GWh el eller bränsle för 25 000 000 km med elbil. Under 2020 producerade vi 810 MWh solel. Sex nya anläggningar byggdes under året i Malmö, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Västerås. På alla nya byggnader integreras solceller från början om det är möjligt.

Laddstationer för elbilar

Klövern vill erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning. 2018 inledde vi ett samarbete med vattenfalls laddnätverk InCharge som ger förutsättningar att möta hyresgästernas önskemål om smidig elbilsladdning med förnybar el. Klövern har  hittills möjliggjort över 300 laddplatser tillsammans med våra hyresgäster.

I linje med vår ambition om att erbjuda hyresgäster innovativa och hållbara lösningar har Klövern investerat i bildelningstjänsten Elbilio.

Läs mer

Förnybar energi i siffror

90

Andelen förnybar energi ökade frn 68% till 90% under 2020.

810

Produktion från solceller ökade till 810 MWh under 2020.

18

Idag har Klövern totalt 18 solcelsanläggningar.

Klövern och klimatet

Förnybar energi

Vi stöttar hyresgäster i sin omställning.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energianvändning och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Resurseffektivitet

Vi genomför smarta ombyggnationer.

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer