Miljöcertifierade byggnader

Vi strävar långsiktigt efter att miljöklassificera alla våra byggnader.

Miljöcertifiering och klimatanpassning

Bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Miljöcertifiering av byggnader är ett sätt att arbeta för att minska klimatpåverkan.

Läs mer om branschens klimatpåverkan (boverket.se)

Miljöcertifiering av byggnader och ett strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar är verktyg för att höja och säkerställa kvaliteten hos nya och befintliga byggnader. Miljöcertifiering ställer bland annat krav på energianvändning och effektiv teknik, vilket bidrar till lägre driftskostnader förutom minskad miljöpåverkan. På så sätt ökas fastigheternas värde och därmed attraktiviteten i ett långsiktigt perspektiv.

Klöverns arbete med miljöklassificering skapar förutsättningar att bättre kunna hantera framtidens klimatkriser genom god kännedom om varje enskild fastighet och genomföra klimatanpassning där behovet finns. Vi ser också att certifierade eller miljöklassade fastigheter stödjer våra hyresgäster i deras omställningsarbete. Vår förhoppning är att allt fler ställer krav på sina lokaler så att vi kan påskynda omställningen till ett mer hållbart fastighetsbestånd.

Miljöcertifiering kan också vara en förutsättning för grön finansiering. Klövern har totalt emitterat 4 500 mkr i gröna obligationer, varav 2 000 mkr under 2020. Under 2020 togs även ett nytt grönt ramverk fram som definierar vad gröna tillgångar är för Klövern. Det gröna ramverket styr, förutom mot miljöcertifieringar, även mot ökade investeringar inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan, och projekt som syftar till att tillföra ekosystemtjänster.

Läs mer i Klöverns Investerarrapport 2020 Grön obligation

Vår ambition är att förbättra varje fastighets miljöprestanda. Det innebär att vi miljöcertifierar all nybyggnation och de fastigheter som har rätt förutsättningar, och strävar efter att miljöklassificera alla våra byggnader.  På det sättet skapar Klövern hållbara och attraktiva fastigheter med långsiktig värdeutveckling.

 

 

Klöverns miljöcertifierade byggnader


New york

W28th, New York

Fastighet: W28th
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


1241 Broadway, New York

Fastighet: 1241 Broadway
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Silver


Stockholm

Blåfjäll 1, Stockholm

Fastighet: Blåfjäll 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


Tele2 HK, Stockholm

Fastighet: Isafjord 8
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Ericsson HK, Stockholm

Fastighet: Isafjord 4
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Stockholm

Fastighet: Hilton 3
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM-SE Very good


Solna Gate, Stockholm

Fastighet: Aprikosen 2
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


Malten 1, Stockholm

Fastighet: Malten 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good
Solceller: Ja


Uppsala

Uppsala Gate, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 10:1
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Uppsala Gate, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 10:2
Typ: Hotell
Miljöklassning: Miljöbyggnad Guld
Solceller: Ja


Kungsängen 37:13, Uppsala

Fastighet: Kungsängen 37:13
Typ: Handel/ kontor
Miljöklassning: LEED Guld


Västerås

S7, Västerås

Fastighet: Sigurd 7
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Norrköping

Kopparhammaren 2, Norrköping

Fastighet: Kopparhammaren 2, 3 byggnader
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Guld och Silver


Göteborg

Åby Arena, Mässanläggning, Göteborg

Fastighet: Travbanan 3
Typ: Mässanläggning
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Åby Arena, Hotell, Göteborg

Fastighet: Travbanan 2
Typ: Hotell
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Mejramen 1, Göteborg

Fastighet: Mejramen 1
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Majorna 219:7, Göteborg

Fastighet: Majorna 219:7
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Halmstad

Järnvägen 3, Halmstad

Fastighet: Järnvägen 3
Typ: Kontor
Miljöklassning: LEED Guld


Lokstallarna 2:28, Halmstad

Fastighet: Lokstallarna 2:28
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver


Malmö

Stapelbädden 2, Malmö

Fastighet: Stapelbädden 2
Typ: Kontor
Miljöklassning: Miljöbyggnad iDrift Silver


Stapelbädden 4, Malmö

Fastighet: Stapelbädden 4
Typ: Kontor
Miljöklassning: BREEAM In-Use Very good


 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärsnytta genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email