Tobin Properties

Klövern har, genom sitt dotterbolag Dagon Sverige AB, påkallat inlösen av samtliga återstående aktier i Tobin Properties. Bolagsverket har förordnat advokaten Magnus Ramberg till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktier i Tobin Properties. En skiljenämnd har tillsatts, bestående av advokaten Viktor Magnell, utsedd av Dagon Sverige AB, advokaten Lars Milberg, utsedd av den gode mannen, samt Lars Edlund, utsedd av övriga skiljemän att vara ordförande i nämnden.

Minoritetsaktieägare i Tobin Properties som inte önskar delta i processen företräds av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier.

Inlösenprocessen pågår.

Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas till gode mannen, advokaten Magnus Ramberg, eller biträdande juristen Viktor Wihlstrand som biträder gode mannen, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1214, 251 12 Helsingborg, telefon +46 42 17 53 00, e-post magnus.ramberg@lindahl.se resp. viktor.wihlstrand@lindahl.se. För andra frågor, vänligen kontakta Klöverns chefsjurist Malin Löveborg, malin.loveborg@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

 

Ett urval av pressmeddelanden publicerade av Tobin Properties

 

Budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties

Sammanställning: Budplikt Tobin Properties