För dig som är leverantör

Klövern arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor, därför begär vi nu att fakturor skickas in till oss elektroniskt (e-faktura).

Vårt mål är effektivare processer, säkrare och miljövänligare hantering både för oss som företag och för er som leverantör.

 

Information för fakturering till Klöverns dotterbolag

 

Information för fakturering till övriga bolag inom koncernen:

 

 

FN:s Global Compact

Klövern stödjer FN:s Global Compacts principer. Förutom att följa lagstiftningen har vi därmed åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption. Med anledning av detta åtagande förväntar vi oss att våra leverantörer, precis som vi, följer nationell lagstiftning och respekterar de internationella konventioner och riktlinjer som är grunden för FN:s Global Compact.