Klövern Parking

Här hanterar du dina bilplatsavtal snabbtsmidigt och enkelt.

Välkomstmail

Skickas från Klövern Parking vid förgodkänt, aktivt avtal till avtalstagaren.
(Företag: till person med rätt att signera avtal)

 1. Öppna Välkomstmailet, klicka på länken till avtalet (blå knapp).
 2. Verifiera din identitet med mobilt BankID.
 3. Alla pågående avtal visas under Mina avtal.
 4. Klicka in på aktivt avtal för att tex uppdatera kontaktuppgifter, säga upp avtal, läsa villkoren (pdf) och GDPR-policy samt ansöka om fler p-platser/p-tillstånd om ert behov skulle öka.
Visa hjälpfilmen

Dela digital nyckel

Kundportal/App

Utförs av avtalstagaren.

 1. Logga in i Kundportalen. Görs via webben eller i APPen via Mina sidor.
 2. Klicka på avtalet för vilket du vill dela ut digital nyckel.
 3. Skrolla ner till boxen Digitala nycklar och välj Lägg till.
 4. Skriva e-postadressen till den du vill bjuda in.
 5. Klicka på Tilldela för att skicka inbjudan, vilket bekräftas för avtalstagaren med grönt meddelande högst upp.

Visa hjälpfilmen

Information

För avtalstagaren.

 1. Ange slutdatum för att reglera länge en inbjuden person har rättighet att nyttja sin digital nyckel.
 2. Ta bort inbjudna personer närsomhelst genom att klicka på krysset (Kundportal) alt Ta bort (APP) vid personens e-postadress.

Fördela P-tillstånd

Kundportal/App

Utförs av avtalstagare eller person med rätt att hantera avtal (delad digital nyckel)

 1. Logga in och välj Mina avtal.
 2. Klicka på aktuellt avtal för att se boxen för Användare för parkeringstillstånd.
 3. Välj Lägg till och skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in och Skicka.
 4. Ta bort: Klicka på krysset (webben) eller Ta bort i APPen.
 5. Du som avtalstagare behöver inte (rekommenderas) ange registreringsnummer. Det lämnar du till inbjuden person som ska nyttja p-tillståndet för att undvika felaktiga registreringsnummer.
Visa hjälpfilmen

Starta parkering

Information
 1. Starta parkering för det registreringsnummer som används för dagen. Bekräftas med grön bilikon.
 2. Ej startad parkering: grå bilikon.
 3. Bild 1: Uppe till höger visas att 1 av totalt 10 p-tillstånd nyttjas i realtid (1/10).


Hantera reg-nr

Lägga till/ta bort reg-nr (p-tillstånd)

Ändras av p-tillståndsnyttjaren

 1. Öppna APPen: Välj Mina tillstånd längst ner.
 2. Klicka på pilen i registreringsskylten högst upp till höger.
 3. Uppdatera så att endast aktuella registreringsnummer (max 5 st) ligger i listan: Välj Lägg till och skriv i registreringsnummer och Spara.
 4. Ta bort: Klicka på krysset bredvid registreringsnummer. Bekräfta med Ja.
 5. Starta parkering för det registreringsnummer som används för dagen.

Visa hjälpfilmen

Lägga till/ta bort reg-nr (förhyrd p-plats)
 1. Öppna APPen: Välj Mina avtal längst ner till vänster.
 2. Välj vilket unikt p-platsnummer som du vill uppdatera registreringsnummer för.
 3. Klicka på pilen i registreringsskylten.
 4. Uppdatera så att endast aktuella registreringsnummer (max 5 st) ligger i listan: Välj Lägg till och skriv i registreringsnummer och Spara.
 5. Ta bort: Klicka på krysset bredvid registreringsnummer. Bekräfta med Ja.
 6. Undvik böter: Säkerställ att korrekt registreringsnummer för det fordon du ska parkera visas i APPen.

Visa hjälpfilmen


Godkänn nytt avtal

Nytt avtalserbjudande

Godkänns av person med rätt att signera avtal hos företaget

Klövern Parking-admin kan välja att:

 1. Skicka via ett s.k. Avtalsmail.
 2. Publicera direkt i:
  a. Kundportalen: Mina avtal.
  b. APPen via Mina sidor.

Avtalstagaren:

 1. Logga in i Kundportalen eller gå in via Mina sidor i APPen.
 2. Klicka på avtalserbjudanden markerat i gul med Att godkänna.
 3. Godkänn villkoren, justera kontaktuppgifter vid behov.
 4. Acceptera avtalet: Godkänn.
 5. Om kunden har ansökt om flera förhyrda p-platser kan avtalen godkännas följande sätt:
  a. Alla på en gång med ett klick.
  b. Var för sig.
Visa hjälpfilmen

FAQ

Vad är en avtalsadministratör?
 • Det är den person som har rätt att acceptera avtalserbjudanden i företagets namn.
 • Hen är dock inte personligen ansvarig för avtalet där företaget fortfarande står som avtalspart.
Mobilt BankID: ett säkert sätt att logga in och verifiera identitet
 • Företaget är avtalspart (juridisk person).
  Du som har rätt att signera avtal i företagets namn verifierar din identitet med mobilt BankID* och är alltså inte juridiskt ansvarig för företaget avtal.
 • Vi använder mobilt BankID då det är ett mycket säkert sätt att säkerställa att rätt person hanterar avtalen.
  Dessutom slipper du krånglet med att komma ihåg lösenord.
Jag är inte rätt person (avtalsadministratör) att signera avtalserbjudandet. Vad gör jag?

Om du inte är rätt person att signera avtalet ber vi att du kontakt oss på parking@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Hur kan autogiro aktiveras?
Kan man få fakturan som pdf via e-post?
Hur kan e-faktura aktiveras?
Hur ändrar man faktureringsadress eller andra kontaktuppgifter?

Se pdf ”Administrera ditt avtal”.

Se bifogad pdf: Administrera ditt avtal