Klövern tecknar ett hyresavtal med Försäkringskassan i Halmstad

2020-12-17

Klövern har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan avseende cirka 2 300 kvm kontorslokaler i en planerad ny byggnad intill Lokstallarna i Halmstad. Inflyttning beräknas ske under andra kvartalet 2022.

”Vi är otroligt glada och stolta över att få förtroendet nu när Försäkringskassan i Halmstad ska byta lokaler. Lokstallarna ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum. Lokstallarna har under åren genomgått en stor förändring och det är med glädje vi fortsätter att leda utvecklingen av området”, säger Ervin Mezei, Kommersiell fastighetsförvaltare på Klövern.

Klövern har skickat in ansökan om bygglov och arbetar med att ta fram bygghandling samt förbereda marken för kommande grundläggning. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov erhålls.

Den nya byggnaden kommer att bli fem våningar hög och bestå av kontor. Försäkringskassan kommer att förhyra största delen av huset men även Klöverns egna koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på byggnadens bottenplan avseende en yta om cirka 460 kvm. Totalt handlar det om drygt 2 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta och byggnaden avses att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Klövern har i nära samarbete med NCC tagit fram förslaget på nybyggnationen. NCC kommer också att vara totalentreprenör för projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Berthilsson, Affärsenhetschef Halmstad, 010-482 77 51, cj.berthilsson@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud
Lars Backman, Projektchef Region Väst, 010-482 77 13, lars.backman@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.

Klövern AB (publ), Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@staging-wwwklovernse.wp4.triggerfish.cloud.Attachments

Senast ändrad: 2020-12-17